Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 30 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 30 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowa1619 r., 1854 r., 1950–5322 XI 1969 r., nr 499 (stary nr 280)85

opis karty obiektu: W XIV w. posesja była podzielona na dwie części, wówczas znajdowała się w posiadaniu Nicolasa van Damme i rodziny Stubbe, kolejnym znanym właścicielem w pocz. XV w. był Arndt Sverin. Co najmniej od początków r. aż do XIX w. posesja była przejściowa. W 1617 r. była własnością Daniela Haveradta (Haveratta), który w dwa lata później zbudował kamienicę z manierystyczną fasadą. Kamienica wiązana jest z Abrahamem van den Block. W latach 20. XVIII w. kamienica należała do wdowy i dzieci po zmarłym Jacobie Breynie, następnie kamienica w posiadaniu lekarza Johanna Philippa Breyna, który prawdopodobnie przeprowadził remont kamienicy i przebudowę fasady. Po nim część posesji odziedziczyła jego córka Johanna Henrietta, później zamężna z lekarzem Peterem Castellem. W latach 1772–1799 parcela należała do Castellego. Kolejnym spadkobiercą był jego wnuk, kupiec działający w Warszawie, jednak już w 1803 r. odnotowano nowych właścicieli – Johanna Gottlieba Plehn i jego żonę. W 1813 r. parcela znajdowała się w posiadaniu Williama Fewsona. Począwszy od 1903 r. aż do 1945 r. posesja znajdowała się w rękach firmy złotniczej Moritz Stumpf i Syn. Kamienica została zniszczona w 1945 r., odbudowana zgodnie z projektem wykonanym przez Jerzego Stanisławskiego, projekt portalu wykonał Wojciech Zalewski.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Danzig (1939)Danzig; die deutsche Stadt.Berlin 1939Od 1525 4°.ilustr. 6868515500
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 1708828561497
Cuny (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°ilustr. s. 918511498
Danzig (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°ilustr. s. 2418520495
Danzig (1924)Danzig. ( Fischer ).Berlin 1924III 3775; III 5910; III 249859; Od 1050 a 4° Od 1050 4°ilustr.s.73,140.8522493
Deutsche (1909)Deutsche Goldschmiede-Zeitung Jg. XII. 1909 H. 19.Od 10832 4°ilustr. s. 15285130667
Griesebach (1908)Griesebach A.Danzig.Leipzig 1908Od 1004 8°; Od 1004 a 8°.ilustr. tabl.108550499
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s.185138779
Kongresstadt [1927]Die Kongresstadt Danzig.Danzig [ 1927 ]Od 1057 8°ilustr.s.498538501
Kruszynski (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)8565496
Oberg (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. 598582494
Ostdeutsche (1921)Ostdeutsche Monatshefte.Danzig 1921Ac 282/ 5 8°ilustr. s. 70, 71, 72, 7385137688
Stumpf[Stumpf E.]125 Jahre Stumpf–Danzig.[Danzig 1929]Od 11555 8°, Od 11555 a, b 8°ilustr. s. 15, 16, 1885127668

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasady kamienic nr 28-31 K. Nowaliński 1975 fotografia 40 x 31 cm Al. IV/56/12 Fotografie, klisze851721
Fasady kamienic nr 22-30 z przedprożami E. Flottwell ok. 1860 fotografia 24,5 x 18,5 cm Al. IV/18/17 (Z I 2069) Fotografie, klisze851074
Dolny fragment fasad kamienic 32-29J. Uklejewski ok. 1969pocztówka - fotografia10,6 x 14,9 cmP 1 - ul. Długa 23Fotografie, klisze851124
Fasad kamienic 31-27 M. Murman ok. 1969 pocztówka - fotografia 14,6 x 10,3 cm P 1 - ul. Długa 25 Fotografie, klisze851128
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia851463
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia851464
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia851466
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia851465
Fasada główna, północna, z: Charakteristische Giebelbauten und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert. Danzig 1901R.Ch. Kuhn1901Langgasse 30techn. reprograficzna25,5 x 9,5 cmGr Rp 5109 (s. 26)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki851188

Login:
Hasło: