Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 31 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 31 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowaok. 1625 r., 2. poł. XVIII w., 1850 r., 1874 r., 1919 r. i 1935 r., 1950–53x86

opis karty obiektu: W 1. połowie XVII w. parcela, wówczas już przejściowa, była własnością rodziny Barbier. Prawdopodobnie z tego okresu, gdy parcela należała do kupca Jeana Barbier pochodziła manierystyczna fasada kamienicy. W 1719 r. posesja należała do wdowy po rajcy Hartmannie Maulu. Następnie parcela trafiła w ręce zięcia Maulów – Michaela Schwantesa, a po jego śmierci była własnością wdowy po nim i jej drugiego męża rajcy Andreasa Gottlieba Peyelaua. W drodze dziedziczenia posesja nadal pozostawała w rękach rodziny, kolejną właścicielką po śmierci Peyelaua w 1744 r. została jego córka Justina i jej mąż Samuel Wolff, a później ich syn Samuel Gottlieb. W 2. połowie XVIII w. fasadę przekształcono usuwając dekorację rzeźbiarską. W latach 1793–1833 parcela należała do Johanna Simpsona. Aż do wieku XIX w. parcela pozostała przejściowa. W XIX i początkach XX w. fasadę przekształcano i modernizowano, zmiany takie miały miejsce w 1850 r., 1874 r., 1919 r. i 1935 r., autorem projektu ostatniej przebudowy był Henry Brettschneider. Kamienica została zniszczona w 1945 r., odbudowana zgodnie z projektem wykonanym przez Jerzego Stanisławskiego.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. 186138780

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasady kamienic nr 28-31 K. Nowaliński 1975fotografia40 x 31 cm Al. IV/56/12 Fotografie, klisze861722
Dolny fragment fasad kamienic 32-29J. Uklejewski ok. 1969pocztówka - fotografia10,6 x 14,9 cmP 1 - ul. Długa 23Fotografie, klisze861123
Fasad kamienic 31-27 M. Murman ok. 1969 pocztówka - fotografia 14,6 x 10,3 cm P 1 - ul. Długa 25 Fotografie, klisze861127
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia861467
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia864576
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia861468
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia864577
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia861470
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia864579
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia861469
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia864578

Login:
Hasło: