Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 32 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 32 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowaok. 1710 r., pocz. XIX w., 1899–1900, 1919–1922, 1938 r., 1950–5322 XI 1969 r., nr 500 (stary nr 281)87

opis karty obiektu: W XIV w. parcela była podzielona na dwie części, ok. 1400 r. została scalona, wówczas była już przejściowa, ten stan utrzymał się aż po XIX w. Właścicielami działki byli: w 1446 r. ławnik Arnold Absthagen, w okresie od końca XVI w. należała przez dłuższy czas do rodziny von Holtenów; w latach 1620 – 1633 była własnością Arnolda von Holten. W 1710 r. w drodze licytacji posesję nabył Albrecht Groddeck i jego to uznać można za zleceniodawcę przebudowy kamienicy. Parcela pozostała w rękach rodziny, po Albrechcie przeszła na jego córkę Adalgunde po mężu Dickhoff, następnie na ich córkę Adalgunde Eufrosine zamężnej za Wilhelmem Jackobem Paleske, po jego śmierci dom został sprzedany. W 1793 r. parcela znajdowała się w rękach rodziny Salzmannów, już w rok później była w posiadaniu Carla Augusta Hevelke, a w początkach XIX w. (do 1821 r.) należała do rodziny du Bois. W początkach XIX w. fasadę przekształcono wieńcząc ją klasycystyczną attyką. Kolejnymi właścicielami były kupieckie rodziny Paleske i Cohnów. W latach 1899–1900 ostatni z wymienionych właścicieli przekształcili fasadę. Począwszy od 1910 r. kamienica była własnością Gdańskiego Prywatnego Banku Akcyjnego, w latach 1919–1922 kamienicę przebudowano, a fasadzie nadano formy klasycystyczne osadzając w niej portal przeniesiony z kamienicy przy Długim Targu 17, do kolejnej zmiany w wyglądzie fasady doszło w 1938 r., autorem projektu był Felix Tiede. Kamienica została zniszczona w 1945 r., odbudowana na podstawie projektu Stanisława Tarnowskiego.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s.187138781
Kongresstadt [1927]Die Kongresstadt Danzig.Danzig [ 1927 ]Od 1057 8°ilustr.s.488738697
Volmar (1940)Volmar E.Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherrstellung.Danzig 1940Oc 720 4°tabl.34-3587103709

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Dolny fragment fasad kamienic 32-29J. Uklejewski ok. 1969pocztówka - fotografia10,6 x 14,9 cmP 1 - ul. Długa 23Fotografie, klisze871122
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia871471
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia871472
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia871474
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia871473

Login:
Hasło: