Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długie Pobrzeże 1 (wg. dawnej numeracji)Gdańsk - Główne Miasto Długie Pobrzeże 1 (Lange Brücke 1), Pończoszników 4 (Große Hosennähergasse 4), (do 1854 r. – nr 682), obecnie Długie Pobrzeże 1xarchitektura mieszkaniowaXIV w., poł. XIX w., 1887, po 1958brak873

opis karty obiektu: Od końca XIV w. zaczęto wznosić zabudowę na brzegu Motławy. Budynki zwrócone były frontem do wnętrza miasta. W 1808 r. na posesji zamieszkiwał czeladnik kupiecki Löwens. Około połowy XIX w. dom został gruntownie przebudowany. W 1854 r. nieruchomość stanowiła własność kupca Runga. Po połowie lat 60. XIX w. dom znajdował się nadal w jego rękach. W 1887 r. wykonano projekt przebudowy budynku. W 1897 właścicielem była panna Wiebe, w 1907 r. nieruchomość była w rękach wdowy Wiebe. W 1916 r. posesja nadal znajdowała się w posiadaniu wdowy Wiebe. W początku lat 20. XX w. właścicielem był kupiec F. Jantzen, był on właścicielem domu do lat 40. XX w. Kamienica została zniszczona w 1945 r. W trakcie odbudowy zmieniono podziały parcelacyjne dodając jedną działkę. Wzniesiono nowy budynek, którego kalenicowe ułożenie nawiązuje do istniejącej tu wcześniej zabudowy.

uwagi: Literatura: brak danych
Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Kamienice 1-2, fragment pomostu przystani żeglugi pasażerskiej na MotławieK. Nowaliński1987fotografia30 x 24 cmAl III/160/24 Fotografie, klisze8737803
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan pl.22.40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia8737387
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia8737388
Brama Zielona z otoczeniem, z: A. Dickmann, Praecipuorum locorum et aedificiorum, quae in urbe Dantiscana visuntur, adumbracioAegidius Dickmann1617A Motlou, B Grine Bruck C Die Wage D Khu Thorakwafortawycisk płyty:17,5 x 31 cmGr Al. 4091/3Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8737544
Widok ogólny fasady kamienicy, z: Franciszek Klein, Gdańsk, wrota korony polskiej, Warszawa 1921, il. 14.Franciszek Kleinprzed 1921Zielona Brama (Grünes Tor).reprodukcja fotografii10 x 15 cmI 160890Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8738139
Widok ogólny fasady kamienicy, z: Otto Kloeppel, Die Baukunst im Deutschen Osten. Beitrage zu ihrer Gestaltungsentwicklung. Das Stadtbild von Danzig in den Jahrhunderten seiner großen Geschichte, Danzig 1937, il. 138.Otto Kloeppelprzed 1937Das Brotbanken und Grüne Torreprodukcja fotografii8,5 x 11,5 cmGc 2996a 8°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8739019
Widok ogólny fasady kamienicy, z: Hans Lewald, Danzig – so wie es war, Düsseldorf 1979, s. 23.patrz s. 104przed 1945Das Grüne Tor (Mottlauseite) mit der Grünen Brücke. Im Hintergrund Beginn der Langen Brücke.reprodukcja fotografii15 x 19 cmIII 214846Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8738184
Widok ogólny fasady kamienicy, z: Hans Bernhard Meyer, Danzig in 144 Bildern, Leer 1956, il. 32.Paul W. Johnprzed 1945Das Grüne Torreprodukcja fotografii9 x 14 cmIII 154401Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8738712

Login:
Hasło: