Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długie Pobrzeże 6 (wg. dawnej numeracji)Gdańsk - Główne Miasto Długie Pobrzeże 6 (Lange Brücke 6), Chlebnicka 21 (Brodbänkengasse 21), (do 1854 r. – nr 687, 688), obecny adres: Chlebnicka 21xarchitektura mieszkaniowa2. poł. XIV w., poł. XV w., XVIII w., XIX w., 1959–19617 XI 1960, nr. 192878

opis karty obiektu: Posesja wydzielona została w części Bramy Chlebnickiej. Istniała ona w 2. połowie XIV w. (wzmianka z 1377 r.), z tego obiektu pochodzi między innymi tarcza herbowa z dwoma krzyżami. Około połowy XV w. brama została przebudowana, otrzymała wówczas gotyckie elewacje. W okresie nowożytnym, gdy przestała pełnić funkcje obronne została przebudowana na cele mieszkaniowe, co spowodowało przebicie w elewacjach otworów okiennych oraz drzwiowych i przekształcenie wnętrz. W 1808 r. posesja w rękach kupca Scubowiusa. Na terenie nieruchomości w 1817 r. zamieszkiwał szewc C.T. Weinland prowadząc działalność usługową. W 1854 r. właścicielem nieruchomości był kupiec Löwinsohn. W 1897 r. posesja nadal była w posiadaniu rodziny, jako właściciel wymieniony został kupiec M. Löwinsohn. Także w 1907 r. właścicielem był kupiec Löwinsohn. W okresie międzywojennym, w 1927 r. nieruchomość w posiadaniu kupca tekstylnego H. Schultza, który mieszkał we Wrzeszczu, przy ulicy Uphagena. W 1936 r. należała do Marie Schultz, właścicielki manufaktury, w jej rękach posesja pozostała też w latach 40. XX w. Brama przetrwałą 1945 r. w dość dobrym stanie. Odbudowana w latach 1959–1961 jako budynek mieszkalny według projektu Stanisława Bobińskiego i Józefa Chrzanowicza.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Volmar (1940)Volmar E.Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherrstellung.Danzig 1940Oc 720 4°ilustr. s. 39, 408781032360

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Widok wzdłuż Długiego Pobrzeża na Dom Przyrodników i Żuraw, na pierwszym planie kamienice nr 2-6 NN Verlag : Clara Bernthal, Danzigok. 1900Danzig, Langebrückepocztówka - druk 14 x 9 cm P - 1 - Długie Pobrzeże - 1Fotografie, klisze8787661
Widok w stronę stronę Żurawia, kamienice nr 2-13, w głębi Ołowianka i ul. Wartka NN Dr Trenkler Co., Leipzig ok. 1908Danzig. Langebrücke. Dr Trenkler Co., Leipzig 8268 pocztówka - druk9,2 x 14 cmP - 1 - Długie Pobrzeże - 8Fotografie, klisze8787862
Fragment ul. z Domem Towarzystwa Przyrodniczego i Żurawiem, przystań żeglugi wzdłuż nabrzeża, w głębi zarys Ołowianki NN ok. 1920Danzig Langbrücke pocztówka - druk kolor. 9 x 14 cm P-1 - Długie Pobrzeże - 2Fotografie, klisze8787622
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan pl.22.40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia8787397
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia8787398
[Widok Długiego Pobrzeża z Ołowianki w kierunku Zielonej Bramy]Berthold Hellingrath (1877-1954)ok. 1920"B. Hellingrath"akwaforta, sucha igłaodbitka (odcisk płyty graficznej) 39,4 x 51,6 cmnr inw. 6107Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8788506
„Lange Brücke und Speicherinsel”, w: “Wasmuths Kunsthefte. Heft 4. Danzig – eine deutsche Stadf von Fritz Stahl”autor fot. – nieustalony[1919 lub przed]poniżej reprodukcji: „Wasmuths Kunsthefte 4” i „Tafel 2. Lange Brücke und Speicherinsel.”reprodukcja fotografiireprodukcja: 14 x 19 cmGr.Rp. 5110Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8788938
Widok ogólny fasady kamienicy, z: Arthur Lindner, Danzig, Leipzig 1903, il. 26.Römmlerprzed 1903Lange Brücke, Krahnthorreprodukcja fotografii12 x 18,5 cmGa 3209 8°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8788975
Widok ogólny fasady kamienicy, z: Otto Kloeppel, Die Baukunst im Deutschen Osten. Beitrage zu ihrer Gestaltungsentwicklung. Das Stadtbild von Danzig in den Jahrhunderten seiner großen Geschichte, Danzig 1937, il. 133.Otto Kloeppelprzed 1937Die Lande Brücke bis zum Krantorreprodukcja fotografii7 x 12 cmGc 2996a 8°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8789006
Widok ogólny fasady kamienicy, z: Otto Kloeppel, Die Baukunst im Deutschen Osten. Beitrage zu ihrer Gestaltungsentwicklung. Das Stadtbild von Danzig in den Jahrhunderten seiner großen Geschichte, Danzig 1937, il. 138.Otto Kloeppelprzed 1937Das Brotbanken und Grüne Torreprodukcja fotografii8,5 x 11,5 cmGc 2996a 8°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8789024
Widok ogólny fasady kamienicy, z: Detlef Krannhals, Hansestadt Danzig. Ein Bildwerk, Danzig 1942, il. 3.August Lukait, Danzigprzed 1942Bis in die Herz der Stadt fuhrt der malerische Binnenhafen. Links die Lange Brücke.reprodukcja fotografii15 x 19 cmOd 1109 8°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8788788
Widok ogólny fasady kamienicy, z: Hans Lewald, Danzig – so wie es war, Düsseldorf 1979, s. 23.patrz s. 104przed 1945Das Grüne Tor (Mottlauseite) mit der Grünen Brücke. Im Hintergrund Beginn der Langen Brücke.reprodukcja fotografii15 x 19 cmIII 214846Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8788189
Widok ogólny fasady kamienicy, z: Hans Bernhard Meyer, Danzig in 144 Bildern, Leer 1956, il. 33.Paul W. Johnprzed 1945Das Brotbänkentorreprodukcja fotografii9 x 14 cmIII 154401Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki8788718

Login:
Hasło: