Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 33 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 33 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowa1725 r., pocz. XX w., 1938 r., 1950–5327 I 1972 r., nr 587 (stary nr 455)89

opis karty obiektu: Wśród właścicieli posesji wymienić można w początkach XV w. rajcę Clausa Thomasa, ok. połowy XV w. Hansa Schachtmanna, zaś w latach 80. ławnika Hansa Meynecke. Co najmniej od pocz. XVII w. aż po XIX w. posesja była przejściowa. W początkach XVII w. działka należała do burmistrza Bartela Brandta. W 1723 r. posesję nabył Friedrich Gottlieb Engelke, w dwa lata później zlecił on przebudowę kamienicy nadając fasadzie barokowe formy. W 1737 r. spadkobiercy po nim sprzedali parcelę. Kolejnymi właścicielami w okresie od 2. połowy XVIII w. aż do początków XIX w. była rodzina Broen. W 1802 r. parcelę nabył Heinrich Simpson, w rękach spadkobierców po nim posesja znajdowała się co najmniej do 1815 r. Począwszy od lat 60. XIX w. kamienica należała do Gdańskiego Prywatnego Banku Akcyjnego. W początkach XX w. połączono przyziemia kamienic nr 33 i 34 jako pomieszczenia banku, a elewacje ujednolicono. W 1938 r. Felix Tiede zaprojektował częściową rekonstrukcję fasady. Kamienica została zniszczona w 1945 r., odbudowana na podstawie projektu Władysława Hurko.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 1708828961520
Cuny (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°8911521
Danzig (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°ilustr. s. 2318920519
Danziger PrivatDanziger Privat–Actien–Bank in Danzig.[ Danzig 1912 ]Od 9845 4°ilustr. s. nlb. 189131670
DenkschriftDenkschrift zum fünfizgjährigen Bestehen der Danziger Privat–Aktien–Bank 1857 – 17 Juni – 1907.[ Danzig 1907 ]Od 9842 4°ilustr. s. nlb. 389132671
Führer (1907)Führer durch Danzig und Umgegend.Danzig 1907Od 996 8°.ilustr. s. 158947522
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s.189138782
Kongresstadt [1927]Die Kongresstadt Danzig.Danzig [ 1927 ]Od 1057 8°ilustr.s.488938698
SchmidtSchmidt A.Danzigs merkwürdige Inschriften.Danzig 1925Od 1806 8°89117669
Volmar (1940)Volmar E.Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherrstellung.Danzig 1940Oc 720 4°tabl.34-3589103710

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Kamienice nr 33-34K. Lelewicz1951fotografia18 x 12 cmAl. II/164/17Fotografie, klisze891723
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia891475
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia891476
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia891478
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia891477
Portal z nadświetlem fasady głównej kamienicy Długa 33R.Ch. Kuhn1901Langgasse 33.techn. reprograficzna11,5 x 8,3 cmGr Rp. 5109 (s. 56)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki891207

Login:
Hasło: