Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 34 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 34 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowaok. 1800, 1867–1868, 1878, 1906–1907, 1938 r., 1950–5322 XI 1969 r., nr 501 (stary nr 282)90

opis karty obiektu: Początkowo parcela składała się z dwóch części, z których jedna w posiadaniu rodziny Fürstenauów. W końcu XIV w. scalona przez Petera Fürstenaua. W okresie od końca XIV aż do XIX w. była to parcela przechodnia. Kolejni właściciele znani dopiero od 1. połowy XVIII w. była to rodzina Engelcke, zapewne to oni zlecili ok. 1800 r. przebudowę kamienicy nadając fasadzie klasycystyczne formy. Następnym właścicielem w latach 1801–1819 był Johann Labes, a następnie jego spadkobiercy. Kamienica została przebudowana w latach 1867–1868, 1878 i 1906–1907. Felix Tiede przekształcił fasadę w 1938 r. Kamienica została zniszczona w 1945 r., odbudowana na podstawie projektu Władysława Hurko.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 1708829061553
Cuny (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°9011554
Danzig (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°ilustr. s. 2319020552
Danziger PrivatDanziger Privat–Actien–Bank in Danzig.[ Danzig 1912 ]Od 9845 4°ilustr. s. nlb. 190131673
DenkschriftDenkschrift zum fünfizgjährigen Bestehen der Danziger Privat–Aktien–Bank 1857 – 17 Juni – 1907.[ Danzig 1907 ]Od 9842 4°ilustr. s. nlb. 390132674
Führer (1907)Führer durch Danzig und Umgegend.Danzig 1907Od 996 8°.ilustr. s. 159047555
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s. 190138783
Kongresstadt [1927]Die Kongresstadt Danzig.Danzig [ 1927 ]Od 1057 8°ilustr.s.489038699
SchmidtSchmidt A.Danzigs merkwürdige Inschriften.Danzig 1925Od 1806 8°90117672
Volmar (1940)Volmar E.Danzigs Bauwerke und ihre Wiederherrstellung.Danzig 1940Oc 720 4°tabl.34-3590103551

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Kamienice nr 33-34 K. Lelewicz 1951 fotografia 18 x 12 cm Al. II/164/17 Fotografie, klisze901724
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia901479
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 10litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia904476
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia901480
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia904477
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia901482
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia904479
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia901481
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 10Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia904478
Portal z nadświetlem fasady głównej kamienicy Długa 34R.Ch. Kuhn1901Langgasse 34.techn. reprograficzna10,7 x 8,3 cmGr Rp. 5109 (s. 56)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki901208

Login:
Hasło: