Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 35 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 35 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowa1569 r., 1950–5324 II 1967 r., nr 414 (stary nr 288)91

opis karty obiektu: Kamienica nazywana „Lwi Zamek”. Nazwa pochodzi od umieszczonych w portalu w latach 70. XIX w. dwóch postaci leżących niewielkich lwów. Należy do jednych z najwspanialszych renesansowych kamienic gdańskich. Parcela od XV do XIX w. była przejściowa (rozciągała się od ul. Długiej po ul. Ogarną). Właściciele parceli znani są fragmentarycznie. W 2. połowie XIV i początkach XV w. posesja należała do rodziny Grossów. Nowa kamienica zbudowana została w 1569 r. (data w szczycie budynku), autorstwo projektu przypisywane jest Hansowi Kramerowi. W 1573 r. jako właściciel notowany jest Peter Behme (Beme), po nim posesję przejął Arnold Schmidt. Od 1615 r. posesja należała do ławnika Heinricha Schwarzwalda, a następnie do jego spadkobierców. W 1636 r. gościł tu król Władysław IV. W XVIII i XIX w. właściciele zmieniali się dość często, byli wśród nich między innymi: Johann Heinrich Lehmann, Karl Fridrich Jobst, Maria Dorothea Petersen, rodzina Broschke, księgarz Friedrich Samuel Gerhard, kupiec Friedrich Baumanna, rodzina Karau. W przyziemiu znajdowała się renesansowa sień znana na podstawie ryciny Johanna Carla Schultza (z 1854 r., zamieszczonej w pierwszej serii prac: I.8). Od XIX w. w przyziemiu kamienicy funkcje usługowe: np. księgarnia, restauracja nazywająca się „Löwenschloß” (od 1903 r.), co doprowadziło do przekształcenia i usunięcia części wspaniałego wystroju. Kamienica uległa w 1945 r. uległa zniszczeniu, odbudowana w latach 1950–1953 według projektu Jerzego Bojarskiego, fasada według projektu Wojciecha Zaleskiego (wykorzystano zachowane elementy fasady).
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Danzig (1939)Danzig; die deutsche Stadt.Berlin 1939Od 1525 4°.ilustr. s. 6869115537
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 1708829161536
Bädeker (1879)Bädeker G.Chronologische Notizen aus der Baugeschichte der wesentlichsten Danziger Bauwerke.Danzig 1879Od 1485 8°; Od 1485 a 8°913548
Cuny (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°ilustr. s.239111533
Danzig (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°ilustr. s. 238, 2399120530
Danzig (1914)Danzig. ( Monographien deutscher Städte Bd 6. ).Oldenburg 1914Od 1038 a 4°; Nm 438 4°9123546
Danzig (1924)Danzig. ( Fischer ).Berlin 1924III 3775; III 5910; III 249859; Od 1050 a 4° Od 1050 4°ilustr.s. 70.9122529
Danzig (1934)Danzig und Umgebung. Zoppot; Gdingen; Marienburg.Berlin 1934Od 1080 8°9121545
Danziger (1881)Das Danziger Bürgerhaus im Mittelalter und zur Zeit der Renaissance.(wycinek z Danziger Zeitung 1881 ). Danzig 1881Od 1488 4°9132549
Führer (1914)Führer durch Danzig. Hrsg. unter Mitwirkung der Danziger Verkehrs-Zentrale vom Magistrat der Stadt Danzig.Danzig 1914Od 1020/2 8°; 4 in Od 86 4°.9148547
Heyn (1913)Heyn F.Die Danziger Dachkonstruktionen.Danzig 1913Od 1503 4°ilustr.s.119155538
Keyser (1925)Keyser E.Die Stadt Danzig.Stuttgart 1925Od 1172 8°9159532
Keyser (1931)Keyser E.Eine Wanderung durch Alt . Danzig.Danzig 1931Od 1070 8°; Od 1070 a 8°9160535
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s.191138784
Kloeppel (1937-V)Kloeppel O.Das Stadtbild von Danzig in der drei Jahrhunderten seiner .Grossem Geschichte, [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t.V.Danzig 1937Ec 2996 b 8°9162534
Kruszynski (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)ilustr. s. 989165540
Kutrzeba (1928)Kutrzeba S.Gdansk: przyszlosc i terazniejszosc.Lwów 1928II 1260ilustr. s. 3679167539
Lindner (1901)Lindner A.Danzigs Kunstgeschichtliche Entwicklung. [w:] .Zur Kunstgeschichte Danzigs.Danzig 1901Od 4608 4°9171542
Lindner (1903)Linder A.Danzig.Leipzig 1903Ea 3209 8°; Od 990 a; b 8°ilustr. s. 469170541
Lindner (1904)Linder [ A ]; Peiser [ H ]Festschrift der Handwerkskammer zu Danzig aus Anlass der Einweihung der Technischen Hochschule zu Danzig.Danzig 1904Od 16602 8°9169550
LINDNER (1913)Lindner A.Danzig.Leipzig 1913II 168146ilustr.s.47911681880
Oberg (1935 II)Oberg P.Der Beischlag des deutschen Bürgerhauses. W: Die Baukunst im Deutschen Osten. Tom II.Danzig 1935Ec 2996 8°9182531
Puettner (1894)Puettner E.Danzig; ehemalige Freie Reichs und Hansestadt; jetzt Hauptstadt der Provinz Westpreussen.Danzig 1894Oa 201 2 8°9187544
Thum (1914)Thum F.Die konstruktive und künstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel.Berlin 1914Od 1505 4°; Od 1505a 4°ilustr. s. 2791102543
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° 91104528

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasada i portal NN1910 fotografia 35 x 10 cmAl. IV/21/24 Fotografie, klisze91998
Kamienice nr 33-34K. Lelewicz 1954 fotografia 16 x 12 cm Al. II/164/7 Fotografie, klisze911725
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia911483
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia911484
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia911486
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia911485
Fasada główna, północna, z: Charakteristische Giebelbauten und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert. Danzig 1901R.Ch. Kuhn1901Langgasse 35techn. reprograficzna25,5 x 8,6 cmGr Rp 5109 (s.21)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki911180
Portal fasady głównej kamienicy Długa 35R.Ch. Kuhn1901Langgasse 35.techn. reprograficzna11,6 x 8,2 cmGr Rp. 5109 (s. 57)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki911209

Login:
Hasło: