Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 36 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 36 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowak. XVIII lub pocz. XIX w., 1879 r., 1914 r., 1950–5327 I 1972 r., nr 588 (stary nr 456)92

opis karty obiektu: Od 2. połowy XIV w. posesja była przejściowa, w tym czasie jej właścicielem był Hermann de Brilon, w początkach kolejnego stulecia parcela była w posiadaniu rajcy a później burmistrza Stephena Plotzkera, od 1626 r. należała do Christopha Kantora. W 2. połowie XVIII w. właściciele zmieniali się często, byli wśród nich: Maria Magdalena von Bleyswick, Otto Karl Ludwig von Schwerin a w latach 1785–1797 do Johanna Heinricha Lehmanna. Fasada domu przekształcona została w początkach XIX w., otrzymała formy klasycystyczne. W 1879 i 1914 r. przebudowano dolne partie kamienicy. Kamienica uległa w 1945 r. zniszczeniu, odbudowana w latach 1950–1953 według projektu Jerzego Bojarskiego.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Cuny (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°9211556
Danziger Stadtbild (1929)Das Danziger Stadtbild.Berlin 192914 in Od 73/3 2°9233558
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s.192138785
Kruszynski (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)ilustr. s. 939265557

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasady kamienic nr 36-39K. Nowaliński1987fotografia30 x 24 cmAl. III/157/11Fotografie, klisze921726
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Plan von Danzig. Sekcja 6litografia64 x 84 cm1:1000C I 41.1Kartografia921487
Plan GdańskaNN1927 r.Freie Stadt Danzig Gelaendeplan Pl. 22 40litografia64 x 92 cm1:1000B 552Kartografia921488
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935 r.Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia921490
Plan GdańskaBuhse D.1869 r.Situations Plan von Danzig. Sekcja 6.Rękopis kolor.82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia921489

Login:
Hasło: