Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Długa 37 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 37 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowa1563 r., 1853–1854, 1950–5322 XI 1969 r., nr 502 (stary nr 283)93

opis karty obiektu: W 2. połowie XIV w. prawdopodobnie w posiadaniu rajcy Henning Lankau. W 1563 r. wzniesiona została kamienica z manierystyczną fasadą. Na początku XVII w. posesja znajdowała się w rękach Samuela Heina i Caspra Zierenberga a następnie spadkobierców tego ostatniego. W 1716 r. właścicielem posesji był Heinrich Freder, w 1765 r. parcelę nabyła Konkordia Florentyna Schmieden, zamężna z grafem von Schwerin, który występuje w dokumentach od 1781 r. jako właściciel. Po jego śmierci w 1782 r. posesja przeszła w posiadanie rodziny von Kampen. Co najmniej od 2. połowy XVIII w. posesja była przejściowa. Następnie w latach 1800–1815 należała do lekarza Michaela Ludwiga Wittwercka i jego żony Charolotte Renate. Ok. połowy XIX w. przyziemie kamienicy zostało przebudowane na potrzeby sklepu. Kamienica uległa w 1945 r. zniszczeniu, odbudowana w latach 1950–1953 według projektu Zbigniewa Sypniewskiego, projekt fasady wykonali Jan Kromann i Wojciech Zalewski (wykorzystano zachowane fragmenty fasady).
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
Kilarski ( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 1708829361848
Cuny (1910)Cuny G.Danzigs Kunst und Kultur im 16. und 17. Jahrhundert.Frankfurt 1910Od 20824 4°9311563
Danzig (1908)Danzig und seine Bauten.Berlin 1908Od 1496 a 4°; Od 1496 b 4°ilustr. s. 2399320724
Danzig (1914)Danzig. ( Monographien deutscher Städte Bd 6. ).Oldenburg 1914Od 1038 a 4°; Nm 438 4°9323570
Danzig (1924)Danzig. ( Fischer ).Berlin 1924III 3775; III 5910; III 249859; Od 1050 a 4° Od 1050 4°ilustr.s.719322561
Danzig (1934)Danzig und Umgebung. Zoppot; Gdingen; Marienburg.Berlin 1934Od 1080 8°9321571
Danziger (1881)Das Danziger Bürgerhaus im Mittelalter und zur Zeit der Renaissance.(wycinek z Danziger Zeitung 1881 ). Danzig 1881Od 1488 4°9332572
Danziger 1913Danziger Kunstkalender 1913.Danzig 1913Od 24299 4°, Od 24299a 4°ilustr.s.2393141873
Danziger Stadtbild (1929)Das Danziger Stadtbild.Berlin 192914 in Od 73/3 2°9333575
Führer (1914)Führer durch Danzig. Hrsg. unter Mitwirkung der Danziger Verkehrs-Zentrale vom Magistrat der Stadt Danzig.Danzig 1914Od 1020/2 8°; 4 in Od 86 4°.9348569
Griesebach (1908)Griesebach A.Danzig.Leipzig 1908Od 1004 8°; Od 1004 a 8°.ilustr. tabl. 119350564
Heyn (1913)Heyn F.Die Danziger Dachkonstruktionen.Danzig 1913Od 1503 4°9355573
Keyser (1925)Keyser E.Die Stadt Danzig.Stuttgart 1925Od 1172 8°9359568
Kloeppel (1935-I)Kloeppel O.Die Wiederherstellung des alten Stadtbildes von Danzig seit der nationalen Erhebung [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t. I.Danzig 1935Ec 2996 8°ilustr. s.193138786
Kloeppel (1937-V)Kloeppel O.Das Stadtbild von Danzig in der drei Jahrhunderten seiner .Grossem Geschichte, [w:] Die Baukunst im Deutschen Osten, t.V.Danzig 1937Ec 2996 b 8°9362567
Kruszynski (1912)Kruszyński T.Stary Gdansk i historia jego sztuki.Kraków 1912II 3699; II 3889; II 31883; II 45150; III 23269)ilustr. s. 939365560
Lindner (1903)Linder A.Danzig.Leipzig 1903Ea 3209 8°; Od 990 a; b 8°ilustr. s. 439370562
Lindner (1904)Linder [ A ]; Peiser [ H ]Festschrift der Handwerkskammer zu Danzig aus Anlass der Einweihung der Technischen Hochschule zu Danzig.Danzig 1904Od 16602 8°9369574
LINDNER (1913)Lindner A.Danzig.Leipzig 1913II 168146ilustr.s.44931681876
Schwarz (1927)Schwarz F.Das deutsche Danzig im Wandel der Zeit in 60 Bildern.Danzig 1927II 78824; II 14551; Od 1237ilustr. s. 379395565
Thum (1914)Thum F.Die konstruktive und künstlerische Entwicklung der Danziger Wohnhausgiebel.Berlin 1914Od 1505 4°; Od 1505a 4°ilustr. s. 27, 3693102559
Volmar (1944)Volmar E.Das Danziger Bürgerhaus.Berlin 1944Ea 3485 8° 93104566

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fasady kamienic 37-38 NN1910 fotografia 34 x 25 cm Al. IV/21/23 Fotografie, klisze93996
Fasady kamienic nr 36-39 K. Nowaliński 1987fotografia 30 x 24 cm Al. III/157/11 Fotografie, klisze931727
Fasada główna, północna, z: Charakteristische Giebelbauten und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert. Danzig 1901R.Ch. Kuhn 1901Langgasse 37techn. reprograficzna25,5 x 8,8 cmGr Rp 5109 (s. 21)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki931182

Login:
Hasło: