Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
idK
Świętojańska 51 (wg. dawnej numeracji) - kamienicaGdańsk - Główne MiastoŚwiętojańska 51 ( Johannisgasse 51, do 1854 r. – nr 1367) obecnie Świętojańska 50 xarchitektura mieszkaniowapołowa XVII w., 2009-2010brak979

opis karty obiektu: O wcześniejszej zabudowie działki brak danych. Budynek stanowił własność kościoła św. Jana. Powstał w połowie XVII w. W 1854 r. mieściło się tu mieszkanie dla obsługi kościoła. W połowie lat 60. XIX w. właścicielem jest Löschin. W rękach gminy kościoła św. Jana do 1945 r. Zniszczona w 1945 r., odbudowana w latach 2009-2010.
Literatura dla tej karty:
skrót
autor
tytuł
miejsce/rok wydania
sygnatura
uwagi
idK
idL
idKL
KILARSKI( 1947)Kilarski J.Gdansk miasto nasze.Kraków 1947I 5999; I 6000; I 104508;I 130077; I 170882979612715
DANZIGER (1929)Danziger BoteDanzig 1929Od 24311 8?ilustr. April 16.Woche9791982643

Źródła karty:
tytul
autor
datowanie źródła
napisy
technika
wymiary
skala
sygn.bibl.
typ
idK
idZ
Fragment ulicy z kościołem Św. Jana i kamienicami 51-50 Gottheil & Sohnok. 1910 Danzig Johanniskirchedruk - pocztówka 14 x 9 cm P1 - kościół Św. Jana -3Fotografie, klisze9799880
Fragment ulicy z kościołem Św. Jana i kamienicami 51-50 NNok. 1912 Danzig Johanniskirchedruk - pocztówka14 x 9 cmP1 - kościół Św. Jana - 4Fotografie, klisze9799879
Fragment ulicy z kościołem Św. Jana i kamienicami nr 50-51 NNok. 1915Danzig Johanniskirche druk - pocztówka14 x 9 cmP1 - kościół Św. Jana -2Fotografie, klisze9799878
Fragment ulicy z kościołem Św. Jana, obok kamienice nr 50-51NNok. 1900fotografia18 x 13 cmAl. II/135/17Fotografie, klisze97910053
Fragment ulicy z kościołem Św. Jana i z sąsiednimi kamienicami 51-50 NN ok. 1912 Danzig Johanniskirche pocztówka - druk 14 x 9 cm P1 - kościół Św. Jana - 1 Fotografie, klisze9799883
Plan GdańskaD. Buhse1869Plan von Danzig sekcja 10litografia64x84 cm1 : 1000C I 41.1Kartografia97910250
Plan GdańskaNN1927, 1929, 1935Gelaendeplan der Freien Stadt Danzig ark. XI 20litografia71 x 48 cm1:2500B 553Kartografia97910207
Plan GdańskaBushe D.1869 r.Situations Plan von Danzig sekcja 10rękopis kolorowy82 x 59 cm1:1000C III 610Kartografia97910206
Kościół św. Jana, z: R. Curicke, Der Stadt Dantzig historische Beschreibung, Amsterdam und Dantzig 1687, s. 322 °nieznany, według rysunku Petera Willera1687S. Johannis.akwaforta18,3 x 16,3 cmOd 4503, 2°Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki9799809
Kościół św. Jana z bliźniaczymi domkami dla służby kościelnej, z: Danzig. 5 Radierungen von Berth. Hellingrath Folge 5, Danzig 1920Herthold Hellingrath1920Dołem sygnatura ołówkiem nad wyciskiem płyty: Hellingrathakwaforta13,2 x 8,5 cmGr AL> 4026/2Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki9799806
"Johanniskirche" - fasada i fragment dachu posesji nr 51, [w:] Kuhn, Rudolf Theodor, “Charakteristische Giebelbauten und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert”, Danzig 1901 Kuhn, Rudolf Theodor (1842-1900) 1900 lub przed"johanniskirche"reprodukcja fotografii25,6 x 18,7 cmGr. Rp. 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki9799588
„Küsterhaus” - fasada kamienicy, [w:] Kuhn, Rudolf Theodor, “Charakteristische Giebelbauten und Portale in Danzig aus der Zeit vom 14. bis 18. Jahrhundert”, Danzig 1901, tabl. 53 (nlb.)Kuhn, Rudolf Theodor (1842-1900) 1900 lub przed„Küsterhaus”reprodukcja fotografiirepr. 18,6 x 25,6 cmGr. Rp. 5109Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki9799597
[zdjęcie lotnicze: okolice kościoła św. Jana od pd.-wsch.], [w:] „Gdańsk na fotografii lotniczej z okresu międzywojennego ze zbiorów Instytutu Herdera w Marburgu”, oprac. W. Szymański, E. Barylewska-Szymańska, T. Urban, Wydawnictwo Via Nova, Wrocław 2010, fot. 6, s. 14oryginalna fot. - wrocławska firma Aerokartographisches Institutfot. 1929reprodukcja fotografii18,7 x 28,4 cmII 312511Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki97910351
“Johanniskirche”, - fasada i fragment dachu kamienicy, [w:] Lindner, Arthur, “Danzig” [“Berühmte Kunststätten”, Nr 19], Leipzig, Verlag von E.A. Seemann, 1903, s. 13, il. (Abb.) 10.fot. oryginalna Kuhn, Rudolf Theodor (1842-1900)fot. oryginalna sprzed 1900 r.“Abb. 10. Johanniskirche. (Phot. von R.Th. Kuhn.)”reprodukcja fotografii16,8 x 12,4 cmEa 3209, 8o (Gd 38)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki9799866
“Johanniskirche” – kamienice w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła Św. Jana [w:] Fischer, „Danzig. Deutschlands Städtebau”, Deutscher Architektur- und Industrie-Verlag, Berlin-Halensee 1924, s. 42Gottheil & Sohn, Danzigoryginalan fot. przed 1924 r.“Johanniskirche”reprodukcja fotografii19,8 x 12 cmIII 5910 (Gd 23)Rysunki, grafiki, reprodukcje, inne techniki9799785

Login:
Hasło: