autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Lamparski Akc. nr 349Listy po polsku Lamparskiego z Pogudki do ks. Kolaczkowskiego w Starogardzie oraz ks. Dominika ze Starej Kiszewy do kanonika {Kolaczkowskiego?] i 2 zalacz.Pomorze102

opis:
Pol. niem. 1839, 1840, 1846 Rkps.35x21 cm i mniej 2 listy, k. 7.

uwagi I:
Kupno: Józef Borzyszkowski 1975 r.

uwagi II:
*

Login:
Hasło:copyright © BGPAN