autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Liczmański Alf (oprac.)Akc. nr 1622Stenografia niemiecka dla szkół i samouków... oprac. Alf Liczmański. Drukowano jako rękopis. Gdańsk 1935.Gdańsk1035

opis:
Pol. XX w. druk

uwagi I:
Bochyńska Krystyna - własno¶ć. Dar

uwagi II:
*

Login:
Hasło:copyright © BGPAN