autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Bakun DorotaAkc. nr 1653"Wejherowskie gazetki szkolne okrsu międzywojennego (1918-1939)wraz z bibliografią zawartości". Praca magisterska, UG 1985.Gdańsk1066

opis:
Pol. XX w. kopia masz. k. 185

uwagi I:
Nowak Zbigniew Jan (promotor) - dar 1987

uwagi II:
Wejherowo - szkolnictwo; II Rzeczpospolita

Login:
Hasło:copyright © BGPAN