autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Odezwa Akc. nr 372Komitetu Centralnego Rzadu Narodowego dla zaboru pruskiego. 7 II 1863 r. 2. Przysiega dla organizacji wojskowej z lat 1863 - 1864. 3. 19 listów Juliana Bykowskiego do Stanislawa Bykowskiego, Wiktorii Korzeniowskiej i Witolda Bykowskiego z lat 1863 - 1864.Polska108

opis:
Pol. 1863 - 1864 Druk, rkps. 35,5x23 cm i mniej. Listy K. 37+2 druków. `

uwagi I:
Kupno: Józef Borzyszkowski 1974 r.

uwagi II:
Komitet Centralny Rz±du Narodowego, zabór pruski, Bykowski Julian, Bykowski Stanisław, Bykowski Witold, Korzeniowska Wiktoria

Login:
Hasło:copyright © BGPAN