autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Krzemieniec - księgi grodzkieAkc. nr 1652Trzy wypisy z krzemienieckich ksiąg grodzkich datowane na lata 1738, 1753, 1755 ze zbiorów Gotfryda Ossowskiego.Krzemieniec1114

opis:
XVIII w. dokumenty 2 z pieczęciami, 1 bez pieczęci k. 5

uwagi I:
Borzyszkowski Józef - kupno 1987

uwagi II:
Ossowski Gotfryd - archiwum

Login:
Hasło:copyright © BGPAN