autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
"Co To"Akc. nr 1822Materiały dotycz±ce teatrzyku "Co To". Plakaty i afisze.Gdańsk1132

opis:
Pol. XX w. druk

uwagi I:
Filipska-Frejer Krystyna - kupno 1988

uwagi II:
Teatr studencki

Login:
Hasło:copyright © BGPAN