autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Augustowski BolesławAkc. nr 1848"Rozwój form systemy odwodnienia późnoglacjalnego na Pobrzeżu Kaszubskim" - praca habilitacyjna oraz materiały.Gdańsk1158

opis:
Pol. XX w. powielane k. 231

uwagi I:
Augustowska Kazimiera - kupno 1988

uwagi II:
Polska - geografia; Pobrzeże Kaszubskie

Login:
Hasło:copyright © BGPAN