autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Knitter Bolesław, ksAkc. nr 1875Notatki dziennikowe ks. Knitttera w kalendarzu "Tenod".Kaszuby1185

opis:
Pol. XX w. druk, rkp k. 164

uwagi I:
Borzyszkowski Hózef - kupno 1988

uwagi II:
*

Login:
Hasło:copyright © BGPAN