autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Knitter Bolesław, ks.Akc. nr 1883"Stolem Ziemi Kaszubskiej - opowiadanie w "Almanachu na r. 1978.Pomorze1193

opis:
Pol. XX w. druk, rkp k. 13

uwagi I:
Borzyszkowski Józef - kupno 1988

uwagi II:
*

Login:
Hasło:copyright © BGPAN