autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
B±dkowski Lech (1920-1984)Akc. nr 1908List do Eugeniusza Goł±bka dat. 8 II 78, zawieraj±cy polemikę w sprawie literatury kaszubskiej oraz działalno¶ci Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Gdańsk1217

opis:
Pol. XX w. autograf k. 2

uwagi I:
Aukcja Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - kupno 1988

uwagi II:
literatura kaszubska; Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie; Goł±bek Eugeniusz

Login:
Hasło:copyright © BGPAN