autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Macikiewicz BogumiłaAkc. nr 1968"Pierwsze dziesięciolecie Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu w Polsce Ludowej". UG, praca magisterska 1989.Gdańsk1259

opis:
Pol. XX w. kopia masz. k. 119

uwagi I:
Nowak Zbigniew Jan (promotor) - dar 1989

uwagi II:
Toruń - Książnica Miejska w Toruniu; Polska - biblioteki; biblioteki

Login:
Hasło:copyright © BGPAN