autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Radziwiłł Michał KazimierzAkc. nr 2289Dokument wystawiony w Warszawie 20 sierpnia 1750 r. przez Michała Kazimierza Radziwiłła, ks. na Ołyce, Nieświeżu... dotyczący s[raw ziemskich Adama Aupryta i Michała Jankowskiego.*1305

opis:
XVIII w.; uszkodzona pieczęć woskowa, autograf podpisu

uwagi I:
p. Prądzyński - dar 1990

uwagi II:
Jankowski Michał; Adam Aupryt; Ołyka; Nieśwież

Login:
Hasło:copyright © BGPAN