autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Nowosielski KazimierzAkc. nr 2368"¦więty drzewostan (uwagi o naturze i transcendencji w poezji Iwaszkiewicza)" - esej lit. Gdańsk1372

opis:
Pol. XX w. autograf, k. 15

uwagi I:
Nowosielski Kazimierz - kupno 1990

uwagi II:
Iwaszkiewicz Jarosław; filozofia w poezji Iwaszkiewicza

Login:
Hasło:copyright © BGPAN