autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Kronika heilsberskaAkc. nr 15Kronika heilsberska „De rebus in Prussia gestis...”.„De rebus in Prussia gestis...” Odpis królewieckiego rękopisu tzw. kroniki heilsberskiej z lat 1511-1610.Królewiec?15

opis:
Łac. XIX w. 22,5x19, 5cm. K. 24

uwagi I:
Kupno od B. Cichockiego, 1957 r.; dawna sygn. Ms 3163

uwagi II:
Odpis rękopisu z Królewca

Login:
Hasło:copyright © BGPAN