autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2565"Spod wrogich znaków Zodiaku". (Zapolska i Janowski).brudnopis sylwetek do książki "Dżentelmeni,furiaci, pantoflarze".Sopot1548

opis:
Pol. XX w. autograf k. 13

uwagi I:
Kochanowska-Wiśniewska Eugenia - dar 1992

uwagi II:
Biografistyka; G. Zapolska; Janowski

Login:
Hasło:copyright © BGPAN