autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Oliwa - cystersiAkc. nr 2582Korespondencja dotycz±ca księgozbioru oliwskiego w Zespole Maczelnego Prezydium Prowincji Prus Zachodnich w Archwium Państwowym w Gdańsku.Gdańsk1566

opis:
Niem. XIX, XX w. ksero

uwagi I:
dar 1992

uwagi II:
Oliwa - klasztor cystersów; biblioteka kalsztoru cystersów; korespondencja

Login:
Hasło:copyright © BGPAN