autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Cisłak JerzyAkc. nr 2667"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomiczbej Północna DOKP Gdańsk. Mgr inż. Jerzy Cisłak - Odbudowa i uruchomienie komunikacji kolejowej po II wojnie Swiatowej w Gdańsku. Gdańsk 1992".Sopot1642

opis:
Pol. XX w. rkp

uwagi I:
Wojna światowa 1939-1945; Polska - histooria gospodarcza po 1945 r.; Gdańsk; Polska - koleje

uwagi II:
Cisłak Jerzy - dar 1992

Login:
Hasło:copyright © BGPAN