autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Cisłak JerzyAkc. nr 2703"Okręgowy O¶rodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północnej DOKP w Gdańsku. Mgr inż. Jerzy Cisłak - Dzieje węzła Gdyńskiego. Gdańsk 1993".Sopot1677

opis:
Pol. XX w. autograf

uwagi I:
koleje - węzeł gdyński; Gdynia - koleje

uwagi II:
Cisłak Jerzy - dar 1993

Login:
Hasło:copyright © BGPAN