autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Cisłak JerzyAkc. nr 2704"Okręgowy O¶rodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północna DOKP w Gdańsku. Mgr inż. Jerzy Cisłak - Dzieje węzłaGdyńskiego. Gdańsk 1993".Sopot1678

opis:
Pol. XX w. ksero rkp

uwagi I:
Gdańsk -Północna DOKP; Gdynia - węzeł kolejowy

uwagi II:
Cisłak Jerzy - dar 1993

Login:
Hasło:copyright © BGPAN