autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Jan Kazimierz, król polskiAkc. nr 4232 Inc.: Jan Kazimierz z łaski Bożej Król Polski...Wszem wobec y kaszdemu zosobna, komu otym wiedziec należy, a mianowicie Pułkownikom, Obersterom, Rotmistrzom, ObersterLeytnatom, Kapitanom, Porucznikom, Oficeromy wszytkiemu Rycerstwu [polecenie zebrania się zgodnie z uniwersałem do Włodzimierza z chorągwiami swymi do wojewody czernichowskiego Hetmana Polnego na 16 kwietnia]. Expl.: Dan w Warszawie dnia XX Mias. Marca Roku panskiego MDCLI Panowania Naszego Polskiego XXX? A Szwedzkiego zaś XV Roku. Jan Kazimierz Król. Pieczęć okrągła majest., u dołu podpisany Remigianus Piasecki Regens Cancellariae Regni Maioris..Warszawa1814

opis:
Pol. 1651 36x24 cm rps k. 1

uwagi I:
Dar Rafinerii Gdańskiej S.A.

uwagi II:
Warszawa

Login:
Hasło:copyright © BGPAN