autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Jan Kazimierz, król polskiAkc. nr 4235 Inc.: Jan Kazimierz z Bożey Łaski Krol Polski ...Oznaymuiemy tym Naszym listem komuby o tym wiedzieć należało. Jż pamiętając na znamienite Vrodzonego niegdy Stanisława Naruszewicza Referendarza y Pisarza WXL posługi, pozwoliliśmy y tym listem Naszym Vrodzoney Zofiey Sapieżance Naruszewiczowey Referendarzowey i Pisarzowey ... Małżonce onego pozwalamy, aby mogła Prawa swego Dożywotnego na Dzierżawy Siemno i Meselle... [Dot. Zezwolenia króla udzielonego Zofii Sapieżance Naruszewiczowej ustąpienia dożywocia na dzierżawie Sienno i Meselle w woj. Trockim na rzecz urodzonego Władysława Karegi].[Expl.]: Dan w Warszawie Dnia XX Mia Junii Roku Panskiego MDCLXI [ 1661] ... . Pieczęć i podpis królewski. Z boku : „Cyprian Pawełł Brzostowski Refere[ndarz] y Pisarz WXL.”Warszawa1818

opis:
Pol. 1661 rps k. 1

uwagi I:
Dar Ery GSM

uwagi II:
Pieczęć i podpis królewski; Dot. zezwolenia króla udzielonego Zofii Sapieżance Naruszewiczowej ustąpienia dożywocia na dzierżawie Sienno i Meselle w woj. Trockim na rzecz urodzonego Władysława Karegi

Login:
Hasło:copyright © BGPAN