autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Musialik Marta Akc. nr 4245"Stanisław Goszczurny. Monografia bibliograficzna". Praca magist. Napisana pod kierunkiem dr Iwony Zachciał w Uniwersytecie Gdańskim na Wydz. Filologicznym w Zakładzie Nauki o Książce.Gdańsk, UG, Zakład Nauki O Książce1828

opis:
Pol. 2000 wydruk komp. k. 113

uwagi I:
Dar prof. Zbigniewa Nowaka 2000 r.

uwagi II:
Ilustracje w tekście.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN