autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Franciszek Rogaczewski, ks., błAkc. nr 4257Autograf listu datowanego Gdańsk 10 V 1935 r. Gdańsk1840

opis:
Pol. 1935 rps, autograf, druk

uwagi I:
Zasób; w zbiorach Biblioteki po 1945 r.

uwagi II:
*

Login:
Hasło:copyright © BGPAN