autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
B±dkowski LechAkc. nr 4286„Hu¶tawka” - maszynopis powie¶ci Gdańsk1869

opis:
Pol. 1956 - 1958 masz., autograf k. 1+167

uwagi I:
Dar p. Sławiny Kosmulskiej 2001 r.

uwagi II:
Na teczce u góry naklejona kartka, a na niej ręk± autora: „Lech B±dkowski. Nie można żyć na hu¶tawce [tytuł przekre¶lony]. Hu¶tawka (brudnopis)” U dołu okładki: „Gdańsk, maj 1956 - maj 1958”. Maszynopis na makulaturze [„Serwis Informacyjny dla prasy partyjnej 1972 r.”] z odręcznymi poprawkami autora. Na pocz±tku doł±czona rękopi¶mienna k. tyt. z adnotacj± o czasie powstania i założeniach ksi±żki, zamieszczon± też póĽniej w druku. Egzemplarz przed cenzur±.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN