autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
B±dkowski LechAkc. nr 4289Korespondencja Lecha B±dkowskiego z Wydawnictwem „Pojezierze” w sprawie edycji „Hu¶tawki”. Gdańsk1872

opis:
Pol. 1973 - 1980 masz., kopia masz., rps, powielany druk k. 18

uwagi I:
Dar p. Sławiny Kosmulskiej, 2001 r.

uwagi II:
Regulamin konkursu literackiego tegoż Wydawnictwa oraz telegram gratulacyjny z okazji wyróżnienia ksi±żki. Listy podpisali: Lech B±dkowski, red. Swietłana Kruk, red. Juliusz Burski, red. Andrzej Wakar, red. Teresa Kurzyna i red. Jerzy Adam Sokołowski.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN