autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
B±dkowski LechAkc. nr 4312"Skrzydła" - opowiadanie. Wersja pierwsza - autograf; wersja druga - maszynopis. Gdańsk1895

opis:
Pol. 1970 autogr., masz., kopia masz. 30x29 cm i mniej k. 6+ 8 + 8

uwagi I:
Dar p. Sławiny Kosmulskiej, 2001 r.

uwagi II:
Autograf ze skre¶leniami i poprawkami autora. Wersja druga: maszynopis [na przebitce] z odręcznymi poprawkami autora oraz kopia maszynowa z odręcznymi poprawkami i uzupełnieniami autora, pisana na niebieskim makulaturowym papierze. Maszynopis i kopia masz. tekstu tytuł maj± dopisany ręcznie: na kopii ołówkiem, na maszynopisie - długopisem. Podobnie robione s± poprawki. W teczce razem z "Trosk±" i "Etiud± Rewolucyjn±".

Login:
Hasło:copyright © BGPAN