autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
B±dkowski LechAkc. nr 4323Materiały warsztatowe do "Ziemi Słowińców".Gdańsk1905

opis:
Pol. 1955 autograf, kopia masz., druk, masz. powielany 30 x 21 cm i mniej k. 150

uwagi I:
Dar p. Sławiny Kosmulskiej, 2001 r.

uwagi II:
W materiałach m.in. konspekt pracy, ważniejsza bibliografia, podział administracyjny, pismo dot. Spółdzielni Słowińców, literatura, wypisy z literatury, program wyborczy Powiatowego Komitetu Frontu Narodowego w Słupsku [druk] z 1954 r., tabele, notatki różne oraz fiszki z notatkami o najważniejszych wydarzeniach w układzie chronologicznym. Papier różny, czę¶ć tekstów pisana na makulaturze [Biuletyn Informacyjny PAP- przeważnie papier zielonkawy]. Autografy B±dkowskiego przeważnie pisane ołówkiem.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN