autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
B±dkowski LechAkc. nr 4346"Odwrócona kotwica" - autograf pierwszych czterech rozdziałów opracowania.Gdańsk1928

opis:
Pol. 1971 - 1974 autograf, druk 30 x 21 cm k. 16

uwagi I:
Dar p. Sławiny Kosmulskiej, 2001 r.

uwagi II:
Tekst różny od pozycji następnej - brudnopisu maszynowego. Rozdziały liczbowane cyframi rzymskimi, tytuły podkre¶lone ołówkiem.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN