autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Majkowski AleksanderAkc. nr 4430Kopie odpisów listów A. Majkowskiego do A. Frinty. Fotografia legitymacji A. Majkowskiego [V, VII 1919] Polskiego Uniwersytetu Ludowego w Gdańsku.Kartuzy2008

opis:
Pol. 1927-1957 rps, masz., kopia masz., fot. 30x21 cm, i 18x13 i mniej k. 23 w tym 4 fot.

uwagi I:
Dar GTN. Stara sygn. Z. 219. Oryginały listów były w posiadaniu J. ¦lizińskiego. Odpisy wykonała [Regina Małek] akc. 18/57. Stara sygn. GTN 111. Fotografie wykonał Lucjusz Packiewicz, akc. 22/68. Stara sygn. GTN 465.

uwagi II:
Zawiera: fotografię legitymacji nr 35 "dla dr. Majkowskiego który jest członkiem Komisji między-sojuszniczej dla ustalenia granic Państwa Polskiego na obszarze województwa Pomorskiego..."; notatkę ręk± I. Fabiani-Madeyskiej.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN