autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Nowak Zbigniew JanAkc. nr 4438"Społeczne i literackie aspekty poezji okolicznościowej w Gdańsku XVII wieku" - tekst referatu.Gdańsk2015

opis:
Pol. 2002 masz. 29,5 x 21 cm k. 10.

uwagi I:
Dar prof. dra hab. Zbigniewa Nowaka, 2002 r.

uwagi II:
Tekst referatu wygłoszonego na sesji podsumowującej grant Fundacji Boscha dot. starych druków z obszaru pogranicza języka niemieckiego.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN