autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Nowak Zbigniew JanAkc. nr 4441"Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Przewodniczący Rady Naukowej [...]" - tekst przemówienia.Gdańsk2018

opis:
Pol. 2002 masz., autograf. 18 x 21 cm k. 9.

uwagi I:
Dar prof. dra hab. Zbigniewa Nowaka 2002 r.

uwagi II:
Tekst przemówienia Z. Nowaka na otwartym posiedzeniu Rady Naukowej z okazji Jego 75 rocznicy urodzin w dniu 7 czerwca 2002 r. W tekście cytaty pisarzy polskich.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN