autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Nowak Zbigniew JanAkc. nr 4447Na wesele Toboliusa Hodoeporicon. Toruń 1593 Andr. Cotenius. Rękopi¶mienny opis i odpis Z. Nowaka wiersza Jana Rybińskiego.*2024

opis:
Pol. 10 V 1965 autograf, masz. 29,5 x 21 cm k. 3.

uwagi I:
Dar Zbigniewa Nowaka 2002 r.

uwagi II:
Druk przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej pod syg. Cim.Qu.5494

Login:
Hasło:copyright © BGPAN