autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Czyżewski Józef]Akc. nr 4457Zaproszenie odręczne J. Czyżewskiego, prezesa Komitetu przeciwko Kl[ubowi] Gr[y Hazardowej] w Sopocie, datowane 9 czerwca 1923 r., skierowane do dyrektorów banków i instytucji.Sopot2034

opis:
Pol. 1923 autograf, druk 28 x 21 cm k. 1.

uwagi I:
Dar dra Jerzego Szewsa 29 X 2002 r.

uwagi II:
Z odręczn± notatk± J. Szeffsa: "Ze spu¶cizny po Jozefie Czyżewskim - wybitnym działaczu Polonii Gdańskiej. Dr Jerzy Szeffs, Gdańsk, 22. V. 2002.".

Login:
Hasło:copyright © BGPAN