autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
"Orgel Baw Oder dero Kosten"Akc. nr 4462"Orgel Baw Oder dero Kosten" - budowa organów w kościele Św. Jana w Gdańsku w latach 1624-1633. Zestawienie rachunkowe. Gdańsk2039

opis:
Niem., łac. 1624, [XIX w?], 1902-1912 r. rps 32,5 x 20 cm s. 148 + k. 2.

uwagi I:
Zasób. Stara sygn. Ms. 3001 f.

uwagi II:
Zawartość: s.7-100 "Anno 1624. Register wegenn der Newen Orgell angefangen zu S. Johannis Jm Jahr 1624. 26. Decemb. Wie folget. Anno 1625. Adj. 3 Martij die Alte Orgell in der S. Johannis Kirche im Glock Thurm angefangen abzubrechenn" [tekst ramce z potrójnych linii]. Wpisy w układzie chronologicznym; s. 103 "Zur Grosse Orgel von 1902 [-1925]" erbaut von Wakker & Co Ludwigslust[?]; s. 104 "Ein kleine Orgel von 1912"; Die Stimme von der H. Johanischen grossen Orgel" [XIX w.?]; "Die Stimmen von der St. Johannischen kleine Orgel" [XIX w.?]; "Grosse Orgel der Johanniskirche" [XIX w.?].

Login:
Hasło:copyright © BGPAN