autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Romanowski WincentyAkc. nr 4479Kalicka Maria z Kuropatwińskich: "Wspomnienia". Wspomnienia nauczycielki szkoły ogrodniczej w Leduchowie k/Krzemieńca z lat 1936-1940. *2056

opis:
Pol. ok. 1970 ksero maszynopisu 30 x 21 cm k. 14.

uwagi I:
Dar p. Haliny Pamięta-Romanowskiej 2001 r.

uwagi II:
Wspomnienia nauczycielki szkoły ogrodniczej w Leduchowie k/Krzemieńca z lat 1936-1940. Aresztowanie w pocz±tkach marca 1940 r., pobyt w areszcie w Poczajowie, potem więzienie w Krzemieńcu, aresztowanie siostry Wandy i pobyt w tym samym więzieniu w Krzemieńcu, rozprawa s±dowa 20 I 1941 r., ucieczka z więzienia 22 VI 1941 r., pobyt w grocie pod Krzemieńcem, ucieczka z dr Kosib± i studentami do Lwowa, plany wyjazdu do Warszawy.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN