autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Romanowski WincentyAkc. nr 4488Kazimiera Bałysz ps. "Mira" (zm. 1974 r. w Warszawie): "Wspomnienia z walk z okupantem niemieckim w konspiracji i w szeregach 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej Pruszków 1970 r.". "Rok 1939 - 1944[...]". * Warszawa2065

opis:
Pol. 1970 kopia masz., masz., rps 30 x 21 cm k. 21, 169, 4.

uwagi I:
Dar Haliny Pamięta - Romanowskiej 2001 r.

uwagi II:
Zawiera: Konspiracja. Opis miejsca zamieszkania - Lubitowa, stosunków polsko-ukraińskich, sytuacji polit. i społecznej w 1943 r. Opis sytuacji Polaków w Kowlu i wsiach wołyńskich w czerwcu 1943 r. Rzezie Polaków na Wołyniu. Działalność okupantów niemieckich na terenie Wołynia. Napaść Ukraińców na Lublatyn i Radomle 25 XII 43 r. Ewakuacja Kowla zarządzona przez władze niemieckie 13 I 1944 r. Opis działalności partyzantów na terenie Wołynia, Brześcia nad Bugiem i Chełma.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN