autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Pietrzyk Antoni, ks. MSP.Akc. nr 4608"Działalność organmistrzowska Stanisława i Stefana Krukowskich /1879-1963/. Cz. 1 Tekst". Dysertacja doktorska.Lublin2178

opis:
Pol. 1988 kopia masz., ksero, wydr. komp. 28 x 20,5 cm T. 1-2, t. 1 k. nlb. 3, lb. 409, t. 2 k. nlb. 1., lb. 246 + 58 zest. opr. plastik.

uwagi I:
Dar rodziny prof. Gudela, 2002 r.

uwagi II:
Dysertacja doktorska pisana w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL pod kierunkiem ks. doc. dra hab. Jana Chwałka. Lublin 1988.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN