autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Liss DorotaAkc. nr 4609"Repertuar Gdańskiej Tabulatury Organowej z 1591 roku zachowanej w Archiwum Państwowym w Gdańsku w rękopisie sygnowanym 300R/Vv123". Praca magisterska.Gdańsk2179

opis:
Pol. 1997 wydruk komp., ksero, rps 29,5 x 21 cm k. nlb. 1, lb. 211 opr. plastik.

uwagi I:
Dar rodziny prof. Gudela, 2002 r.

uwagi II:
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Praca magisterska napisana na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki sekcja Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej w Gdańsku, pod kierunkiem prof. dra Joachima Gudela. Gdańsk 1997.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN