autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Gudel JoachimAkc. nr 4639Opinie i recenzje prof. Gudela w sprawie nadawania stopni naukowych.Gdańsk2209

opis:
Pol. XX w. rps, masz., kopia masz. 21 x 29,5 cm i mniej k. 36.

uwagi I:
Dar rodziny prof. Gudela, 2003 r.

uwagi II:
Pisma w sprawie stopni naukowych: Kazimiery Kryzyment, dr Marii Zduniak, Anny Zipser.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN